Vznik a funkce orgánů

Je zapotřebí rozlišovat dva druhy energie Qi: 1. prenatální energii 2. postnatální energii

Prenatální energií je qi obou rodičů, matky i otce, která se spojuje v esenci plodu. A v závislosti na kvalitě předané energie rodičů, se pak dá předpokládat i kvalita svěřeného žití, častosti nemocí a dlouhověkosti.

Postnatální energie doplňuje tu první, je to vitální síla, která se dalším způsobem života vyrábí, spotřebovává. Přebytek energie se ukládá v ledvinách a těl si s ním hospodaří, vynakládá ji dle potřeb. Nesmíme si ji vyčerpat nezřízeným životem, psychickým, fyzickým, sexuálním.

Je dobré si říct, že energie, která se stará o naši ochranu se jmenuje WEI QI. Svým jangem chrání vnitřní důležité složky energie. Při jejím oslabení se stáváme velmi náchylní na prochlazení, účinky vnějších škodlivých energií.

Opakem vnější síly wei jang je vnitřní síla ying qi. Ta vyživuje vnitřek organismu svou jemnou esencí, zvlhčuje, dává tekutiny.

Funkce orgánů:

V tradiční čínské medicíně rozlišujeme orgány plné, jinové, důležité – jmenují se orgány zang. Jsou to játra, srdce, slezina, plíce, ledviny. K nim jsou přiřazeny orgány, které na ně mají ochranou vazbu, jsou jangové, tím je chrání před útoky škodlivin – jmenují se orgány FU. Jsou to orgány párové – žlučník / játra /, tenké střevo /srdce/, žaludek /slezina/, tlusté střevo /plíce/, močový měchýř /ledviny/.

Nyní si napíšeme a zdůrazníme funkci orgánů ZANG.

  1. Játra – Dřavo- Gan

Svou funkcí jsou velitelem mezi orgány zang. Zajišťují: dynamiku vnitřních pochodů, volný pohyb všemu vevnitř organismu – energii Qi, krvi, tekutinám krve. Z vnějších funkcí obhospodařují nehty, vývodem jsou oči, vnitřně pak souvisí se šlachami. Tekutinou jater jsou slzy a emocí je hněv. Chuť mají kyselou, barvu modrozelenou, viz tabulka.

  1. Srdce – Oheň – XIN

Srdce je sídlo ducha, šenu, je to psychická podstat člověka, pokud je jakkoli narušena funkce srce, je narušena i psychická složka člověka. Srdce řídí krev a cévy. Vývodem je jazyk, tekutinou je pot, emocí je radost, smutek. Mandlová chuť, barva červená.

  1. Slezna – Země – Pi

Je krásný název pro tento orgán, říká se jí správce sýpek, znamená to, že je zodpovědná za stav výživy v organismu, přepravování a proměňování potravy a následné esence směrem vzhůru do plic. Tato esence slouží i k tvorbě krve, proto při patologii v tomto orgánu dochází k postupné anemizaci, ztrátě červených krvinek. Tento orgán má na starosti svalstvo v celém organismu, pevnost svalové složky. Důležitým zpravodajem o správné práci tohoto orgánu jsou sliny, jejich vzhled a kvalita. Neustálé přemýšlení, nekonečné dumání tento orgán poškozuje. Chutí sleziny je sladká, odkazují na tabulku.

  1. Plíce – Kov - Fei

Tento orgán je důležitý v přeměně energie z dýchaného vzduchu, ve spojování této esence s esencí potravy z žaludku, v rozvodu energie, krve, tekutin do celého těla, v rozptylování a filtrování. Pokožka, hlas, nos, zármutek, úzkost, chuť pálivá až papriková. To jsou vztahy tohoto orgánu.

  1. Ledviny – Voda – Shen

Právě v tomto orgánu se uchovává vrozená prenatální energie Qi, je základem pro rozmnožování, vývoj, růst jedince. Pokud člověk dobře hospodaří s touto předanou energií rodičů, má předpoklad zdraví, dlouhého věku. Stav kostí a zubů, vlasů, konečníku a močové trubice je závislý na tomto orgánu. Chuť slaná, barva černá, sever a chlad, strach.

To jsme si řekli o orgánech zang. Mají své výsadní místo ve funkci organismu, jsou více ceněné v hierarchii orgánů. Jak zangové orgány, tak i fu orgány jsou propojeny, mají mezi sebou vazby. Stačí pro Vás, kdy si budete pamatovat spojení orgánů, již dříve uvedené. V organismu není žádný orgán samostatný, všechny jsou vzájemně propojeny, každý podléhá působení jiného , jakož i sám působí na další.

Funkce orgánů:

Každý orgán zang a fu má svou dráhu energie. Ta má svůj charakteristický průběh na těle. A je dobré znát toto uložení dráhy, protože na ní často vznikají patologické procesy, především blokády energie. Ty se projevují hlavně bolestí, otokem, chladným či horkým, zánětem, cystou, nádorem atd. Rozlišujeme dvanáct řádných drah. Dělí se na jangové a jinové. Yinové jdou na přední straně trupu, rukou a nohou, jangové probíhají na zadní straně těla, po vnějších stranách rukou a nohou. Na těchto drahách leží vytypované body, které slouží k léčbě. Na ně se působí jehlou, prstem, laserem, za účelem odstranění patologické energie z orgánu či dráhy. Vedle těchto osmi drah je v těle uloženo dalších 8 zvláštních, mimořádných drah, které slouží k vyvažování nerovnováhy Qi energie v systému sítí drah.